Reiki

Wat is Reiki?

Het Japanse woord Reiki betekent letterlijk universele (Rei) levensenergie (ki). Reiki is één van de oudste geneeswijze die de mensheid kent. Reiki komt oorspronkelijk uit Tibet en is begin vorige eeuw herontdekt en ontwikkeld door dr Mikao Usui (geboren in 1865). Het Usui System of Natural Healing is sinds die tijd door Reiki Masters doorgegeven en wordt tegenwoordig wereldwijd beoefend. Overal om ons heen is universele levensenergie aanwezig, vooral in onze natuur. Want waarom ga je naar het strand of naar het bos. Daar is zoveel levensenergie aanwezig dat je je daar kunt opladen. Reiki is een methode waarbij ik door middel van handoplegging liefdevolle en helende levensenergie doorgeeft.  Reiki zal altijd naar de plek stromen waar jij het het meest nodig hebt. Reiki bevordert dat het beste voor jou of gebeurtenis/situatie zal gebeuren. Reiki kan je geven aan jezelf, andere mensen, planten, eten, drinken, situaties, gebeurtenissen, maar ook aan dieren.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?

Je hebt een keuze tussen een zittende en liggende behandeling. Een zittende behandeling duurt ongeveer een half uur en een liggende behandeling ongeveer een uur. Tijdens de behandeling mag je je kleding aanhouden, Reiki gaat hier door heen. Ik zal door middel van handoplegging (soms hou ik ook mijn handen boven een gebied) de Reiki aan jou geven. De levensenergie stroomt door mij heen en door middel van handoplegging geef ik de Reiki aan jou. Hierbij geef ik geen eigen energie door, maar fungeer ik als kanaal. Ik zal het gehele lichaam langs gaan, op sommige plekken zal ik wat langer Reiki geven dan op andere plekken. Maar de Reiki zal altijd naar de plek gaan waar jij het het meest nodig hebt. Reiki heelt het lichaam op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. Hierbij zal ook de Reiki (en het lichaam) bepalen op welk gebied de Reiki het meeste nodig is.  Tijdens de behandeling kan je warmte, koude, tintelingen, lichamelijke reacties of emotionele reacties ervaren. Na een Reiki behandeling kunnen de klachten in eerste instantie toenemen om vervolgens sneller te genezen.

Wanneer kan Reiki gegeven worden?

Reiki kan bijna altijd gegeven worden en gaat goed samen met andere behandelingen of therapieën. Bij (verdenking van) een blinde darm ontsteking mag ik geen Reiki geven, omdat het abces kan toenemen en open kan gaan. Bij een verdoving kan ook geen Reiki gegeven worden, omdat deze sneller uitgewerkt kan zijn. Belangrijk is wel, Reiki is geen vervanging van de reguliere geneeswijze.